VI FÅR BESÖK AV DANIEL KANAT I BAPTISTKYRKAN, LIDKÖPING

Torsdagen den 2 november gästas vi av pastor/evangelist/missionär Daniel Kanat med rötter i Lidköpingsbygden.

Daniel arbetar idag i Stockholm International Gospel Center men är också ute i missionsuppdrag i olika asiatiska länder.

Torsdagen den 2 gästar han Baptistkyrkan, Lidköping i gudstjänsten medverkar också lovsångsteamet och pastor Bengt-Arne Albinsson.

Publicerat den 18 oktober