SÖNDAGSGUDSTJÄNSTER I VÄNERSBORG

Söndagen den 2 oktober möts vi till gudstjänst kl. 10.45 i Baptistkyrkan, Vänersborg.

10.45-11.00 Bön och Lovsångsmorgon som en förberedelse inför dagen.

11.00 GUDSTJÄNST med Lovsångsteamet och predikan av pastor Bengt-Arne Albinsson.

Kyrklunch

15.00 BRÖDSBRYTELSEGUDSTJÄNST med lovsång och förbön

Publicerat den 1 oktober