NATIONALDAGSBÖN I BAPTISTKYRKAN

Välkomna till bön för vårt land och folk på måndagen den 6 juni kl.19.00!

Vi ber också för vår församlings nya lokaler och delar tilltal om landet, folket och våra lokaler!

Lovsångsteamet medverkar!

Publicerat den 25 maj