Gudstjänstdag söndagen d 28/8

Gudstjänstdag!
Under förmiddagens gudstjänst bad vi utifrån ett böneupprop som gått ut till flera församlingar för en utvisningshotad flicka från Burundi.

Vi fick också en hälsning från församlingens äldsta medlem som firat sin 97-årsdag. Vidare delades en sång av en medlem med texten hämtad från Filipperbrevet 2:9-11 i Bibeln. Pastor Bengt-Arne Albinsson predikade på temat "Vad ser du/Vad fyller du dig med?". Predikan finns att lyssna på här:
http://www.unity.se/objfiles/9/160828Vadserdu_-542028122.mp3

Efter kyrklunchen möttes vi till en inspirationseftermiddag med insamling till våra nya lokaler. Vi fick också en telefonintervju på serbiska, tolkad till svenska av Rolf Wernersson, Kållandsö, med våra vänner Bakija och Perjana, som har startat en bönegrupp/församling i södra Serbien.

De berättade att arbetet växer och att de nu samlar 15-20 på samlingarna. De sjöng också två sånger som de brukar sjunga. Vi bad sedan för deras arbete och även för våra nya lokaler./AJ

Publicerat den 28 augusti