GUDSTJÄNSTDAG I VÄNERSBORG

Välkomna till en Gudstjänstdag i Baptistkyrkan, Vänersborg.

  • Vi startar 10.45 med Bön och Lovsång
  • Kl. 11.00 Gudstjänst med Lovsång, Bibelordsdelning, Predikan
  • kl. 14.00 (ca) Kyrklunch
  • kl. 15.00 Brödsbrytelsegudstjänst med möjlighet till förbön

Publicerat den 30 september