Daniel Alm gästar Baptistkyrkan

Söndagen den 18 december gästas vi av pastor Daniel Alm, Västerås. Daniel är utöver sin pastorstjänst i Västerås också föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan vilket är en sammanslutning av pingstförsamlingar i Sverige. Efter att i många år haft något av sit centrum i Filadelfiaförsamlingen, Stockholm bildades för några år sedan en "paraplyorganisation" av pingstförsamlingar i Sverige.

Söndagen den 18 gästar oss Daniel då han kommer att predika i förmiddagsgudstjänsten i den kyrka där grundaren av Pingströrelsen i Sverige, Lewi Pethrus döptes år 1899.

 

Publicerat den 6 december