Bibelhelg med Göran Lennartsson den 8-9 september i Vänersborg

Välkomna till en helg lördagen 8/9 och söndagen 9/9 med Göran Lennartsson, Uppsala.

Vi kommer mötas till Bibelseminarier på både lördag och söndag eftermiddag. På söndag förmiddag kommer Göran att predika i vår gudstjänst.

Program för lördagen och söndagen:

Undervisning

Lördagen d. 8/9

15.00 Hednakristna och Israel (Rom 9)

17.00 Kristus som lagens mål (Rom 10)

Söndagen d. 9/9

11.00 ,Hela Israels ska bli frälst, (Rom 11)

15.30 Samtal och fördjupning (Rom 9-11)

VÄLKOMNA!

Publicerat den 1 augusti