Bibelhelg med Göran Lennartsson den 8-9 september i Vänersborg

Välkomna till en helg lördagen 8/9 och söndagen 9/9 med Göran Lennartsson, Uppsala.

Vi kommer mötas till Bibelseminarier på både lördag och söndag eftermiddag. På söndag förmiddag kommer Göran att predika i vår gudstjänst.

Program för lördagen och söndagen:

Undervisning

Lördagen d. 8/9

15.00   Hednakristna och Israel  (Rom 9)

17.00   Kristus som lagens mål  (Rom 10)

Söndagen d. 9/9

11.00   ’Hela Israels ska bli frälst’ (Rom 11)

15.30   Samtal och fördjupning (Rom 9-11)

VÄLKOMNA!

 

 

Publicerat den 1 augusti