Besök av Øivind Labråten, Rakkestad i Norge

Vi gästas hela söndagen den 10 december av pastor Øivind Labråten rån Rakkestad i Norge.

Øivind är en ung pastor och församlingsledare för en mycket ung församling ( 5år) i Rakkestad, Norge.

Øivind är mycket engagerad i en internationell rörelse för församlingsplantering. Samtidigt har den lilla församliingen Agape Bibelkirke i Rakkestad engagerat sig i ett större arbete i Japan.

Øivind kommer medverka i vår förmiddagsgudstjänst men också berätta om sin församlingsbildande och internationella kontakter på eftermiddagens samling (15.30).

Publicerat den 13 november