Besök av evangelist Henning Gustavsen

Söndagen den 18 juni kl 18 gästas vi av Henning Gustavsen i Baptistkyrkan, Lidköping. Lovsångsteamet och Henning medverkar.

Henning som tidigae arbetade som evngelist inom Evangeliesentret, Norge och nu bor i Ådalsnäs där han är församlingspastor men också reser ut på kampanjer i Norge och Sverige.

Publicerat den 12 juni