Vi bygger för framtiden medan vi väntar!

Vi bygger inåt, utåt, uppåt, på bredden, på djupet och på höjden.

I Efesierbrevet 3:17-19 skriver Paulus:

Jag ber:

  • att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan
  • att ni ska bli rotade och grundade i kärleken
  • ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet (av "hemligheten", det gudomliga frälsningsrådslutet om frälsning genom Jesus Kristus)
  • och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå
  • ...så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Vi bygger inåt och på djupet när vi blir "fast rotade och grundade" i kärleken och tron. Vi bygger "utåt " när vi förkunnar evangeliet om Guds kärlek genom Jesus Kristus till hela mänskligheten. Vi är inte overksamma utan strävar i allt att "växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus." (Ef. 4:15b)


Vi behöver uthållighet och tro!

I den process vi står i behöver vi tro! Tro på Guds möjligheter.

Vi är en liten församling, men vi har en stor Gud!

Trons hjältar - De som gått före

  • I tron byggde Noa en ark för att "rädda de sina". (Hebr.11:7)
  • I tron lydde Abraham när Gud kallade honom att "dra ut till det land han skulle få i arv". (Hebr.11:8)
  • Genom tron fick Sara "kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig". (Hebr.11:11)

LP

Utöver dessa (m fl) trosgestalter i Bibeln har vi i nutid t ex Lewi Pethrus som, fastän han också kunde räknas som "överårig", bl a startade ett kristet parti när han var 80 år (idag KD), en kristen tidning (DAGEN) och LP-stiftelsen.

Lewi Pethrus döptes, tillsammans med Brasilienmissionären Daniel Berg, i vår nuvarande kyrka år 1899!

Vi är tacksamma för alla dem som gått före!

Vi upplever att vi idag har ett enormt förtroendekapital och ett andligt kapital att förvalta efter våra kära syskon som fanns i församlingen vid dess omstart år 1994. Alla de som då var med är nu hemma hos Herren och vi vill att verket ska gå vidare!

En ny tid - En framtid med hopp!

Projektet går under arbetsnamnet "Oasen" - Vi vill bygga en oas för vänersborgarna!

Här nedan finns en arkitektritning av tillbyggnaden (det gråa fältet) vid våra nya lokaler. Observera att denna ritning är ett av flera förslag!

Ett av förslagen på våra Nya lokaler

Nu bygger vi vidare - för att Kristus ska bli synlig!

Jesus vill bryta igenom
Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...