Du är här:Start > Nya lokaler


Kallelsen att vara en alltid närvarande församling !

Idag har vi en kyrka ifrån 1895

Idag lever vi som församling i en kyrka med mycket gamla anor. Redan några år före 1895 köpte två män i i den unga församlingen tomten vid korsningen Kungsgatan - Östergatan, nära granne med det några år tidigare uppförda Vattentornet.
Baptistkyrkan i början av 1900-taletBaptisatkyrkan i Nu-tid

Denna kyrka har varit bra för sin tid men församlingens arbete har under de senaste åren utvecklats och nuvarande byggnad begränsar församlingens möjligheter till nytänkande och expansion.

Inför nya utmaningar och kallelsen att vara till välsignelse för människorna i vårt område vill vi nu gå vidare!

Sedan många år...

...har vi i Baptistkyrkan levt med en kallelse och längtan att fullt ut få göra det som Gud kallat oss till: Att vara en församling som är till för människor under stora delar av dygnets alla timmar.
Hittills har vi bara kunnat göra punktuella insatser såsom t ex med vårt Öppet Hus på julaftonen, bistånd till de allra fattigaste i samhället och att stå på flyktingens sida i deras, många gånger, svåra kamp.
Vår längtan är att kunna slå upp portarna för fler grupper i samhället!
För att kunna förverkliga det Gud bett oss göra behöver vi nya och mer ändamålsenliga lokaler. De lokaler vi har idag är anpassade för en annan tid än vår. Vi är tacksamma för att vi haft vår kyrka, men....

...nu BEHÖVER vi och VILL vi gå vidare !

I vår kallelse ingår att kunna erbjuda en lugn plats för dem som kanske inte har trygga hemförhållanden, läxhjälp, en träffpunkt för både unga och äldre, ett billigt "fik" för dem som kanske inte har någon att komma hem till när dagen är slut.

Vi skulle också vilja erbjuda "Konferenslokaler i budgetvariant" som företag, myndigheter och organisationer kan hyra in sig i.

Framför allt behöver vi som församling utrymme för den tillväxt som vi upplever att Gud har lovat oss. Vi behöver en rymlig kyrksal, stor matsal och utrymmen för gemenskap både på söndagarna och under veckodagarna.

Vi har sedan lång tid haft en specifik fastighet i centrala Vänersborg i fokus och där har vi mötts var fjortonde dag för att be, ja, för att ropa till Gud om en öppning! (se foto på några av bedjarna nedan)

En grupp förväntansfulla bedjare


Vi jobbar vidare för att få möjlighet att köpa denna fastighet! På dessa sidor kommer du att kunna följa vårt arbete med Nya lokaler. Under tiden kan du vara med och bidra med förbön och ekonomiska gåvor till projektet!

Vi går vidare 2016

Vi ser nu framåt med stor tillförsikt och är fast beslutna att år 2016 skall bli året då vi får se det stora "genombrottet" för denna vår längtan! Vill Du vara med i detta arbete så kontakt vår pastor.


Se vår information om konton på kontaktsidorna.Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...