Lidköpings baptistförsamlings historia

Lidköpings baptistförsamling har en mycket lång historia.
Församlingen bildades redan år 1894 av några personer som kommit till personlig tro på Jesus Kristus.
Redan år 1904 (tio år efter församlingsstarten) invigde den lilla församlingen en nybyggd större fastighet vid N. Torngatan innehållande både affärslokaler och bostadslägenheter. I denna fastighet inrymdes också väl tilltagna utrymmen för gudstjänstbruk, då under namnet Betlehemskyrkan. Namnet ändrades senare till Baptistkyrkan.
Idag har församlingen ett mycket nära samarbete med baptistförsamlingen i Vänersborg. Vi har bland annat gemensam pastor.

Lidköpings baptistförsamling är en baptistisk församling. Detta innebär att man efter ett personligt beslut att göra Jesus till Herre över sitt liv låter döpa sig så som Bibeln beskriver det. Genom detta dop till Kristus blir man också en del av den lokala församlingen.
Vill Du veta mer om vår församling och tro, får Du gärna kontakta pastor Bengt-Arne Albinsson (se kontaktsidan). Du är välkommen att besöka våra gudstjänster och samlingar som är öppna för alla. Du behöver inte vara en bekännande kristen för att komma till vår kyrka.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...