Du är här:Start > Lidköping > Gudstjänster

TorsdagsGudstjänster


Varje torsdag (18.00) är det gudstjänst i Baptistkyrkan. Då är det tillsammans med en grupp ifrån Vänersborgs baptistförsamling en enkel kvällsgudstjänst, en paus mitt i veckan med lovsång, bibelord och predikan. Oftast är det församlingarnas pastor Bengt-Arne Albinsson som predikar och leder dessa gudstjänster.
Varje kväll avslutas med en stund runt fikaborden.

Söndagsgudstjänster

Två söndagar varje månad (utom juli) är det söndagsgudstjänster i Baptistkyrkan.

Varje tredje söndag

(obs! gå till kalendern för att se vilka datum: /kalender))

Varje tredje söndag är det "Gudstjänst i Lovsångston". Det är en gudstjänst med mycket lovsång, lovsångsmusik och bibelord. Varje sådan söndagskväll är det också en kort predikan samt kvällen avslutas med servering och möjlighet till samtal.

Varje första söndag

Från och med hösten 2015 har vi på första söndagen mötts till Bibelstudium, samtal och bön. Dessa stunder avslutas med brödsbrytelse (nattvard)!

För att se vilka söndagar det gäller gå till: /kalender

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...