Anna och Ingvar Fredriksson Missionsarbetare i Sydostasien

Anna och Ingvar Fredriksson har varit "våra" missionärer sedan 1994. Då började vi ta ett delunderhåll för dem och att stödja deras arbete i förbön.

Anna och Ingvar har arbetat i ett flertal länder i Sydostasien, där de varit sedan 1970-talet. De är bosatta i Chiang Mai i Thailand sedan 22 år tillbaka, men kommer att flytta till orten Ubon i sydöstra Thailand den 1 oktober i år!

I Ubon kommer de att sätta ner sina bopålar och få, till vissa delar, helt nya arbetsuppgifter. Vi är glada för "våra" missionärer och deras uthållighet i arbetet! De är ett föredöme i sin oräddhet för nya utmaningar och i sin nit att arbeta för Guds rikes utbredning.


Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...