Vill Du ge en gåva?

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor.

Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete. Vänersborgs Baptistförsamling

Bankgirokonto 303-2232

123 444 18 95 (Baptistkyrkan, Vänersborg)


Lidköpings Baptistförsamling

Bankgirokonto 427-4973

123 528 85 19 (Baptistkyrkan i Lidköping)


Märk betalningen med "Gåva till församlingens arbete".

Vill du t ex stödja vårt sociala arbete (som bl a omfattar flyktingarbete) kan du skriva det på talongen eller i meddelandefältet.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...