Välkommen att vara med

Du är välkommen att delta i gudstjänster, bönesamlingar och i vår FredagsBibelskola. Du är också välkommen att följa med på de olika gemenskapsdagar ( t ex på Midsommarafton) som vi anordnar i församlingen.

En församling har en gemensam tro som man tillsammans vill uttrycka i olika former av samlingar. Men, man får vara nyfiken och sökare och ändå vara en del av alla dem som samlas i vår gemenskap.


Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...