Gudstjänst

Välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss! Vi är en församling som har stor delaktighet i gudstjänsterna med Bibelordsdelning, Bönesvar från veckan och nya sånger och dikter,teckningar och målade tavlor.

Gudstjänsten är inte en föreställning med medverkande artister utan den skall vara en mötesplats mellan oss människor och Gud.I dessa gudstjänster förekommer mycket lovsång (som skrivits av medlemmarna i vår kyrka) och en predikan som är en bibelförklaring över ett ämne. Vid varje gudstjänst finns det möjlighet att få den simultantolkad till engelska.

Du är välkommen med i våra Gudstjänster. Nästa gudstjänst ser du i kalendern.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...