Välkommen!

Baptistkyrkan i Vänersborg är en liten men växande gemenskap av människor från flera länder och olika kulturer. Vi är idag människor från ca 10 olika länder som i glädje kommer tillsammans för att dela gudstjänstgemenskap med varandra.

Sedan år 2000 samarbetar vi med Baptistkyrkan i Lidköping med gemensam pastor och ett flertal medlemmar ifrån Vänersborg hjälper till i det arbetet. Läs mer under fliken Lidköping!

Baptistkyrkan, Vänersborg är i grunden en gammal församling med en historia från 1867 då den bildades. I mitten av 1990-talet startades församlingen om och fick sin nya och mer tydliga inriktning att vara "ett bönens hus för alla folk."


Du är också välkommen till våra samlingar! Kolla i kalendern eller kontakta oss via vår kontaktinformation!

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...


  • Tolkade gudstjänster

    Välkomna till kyrkan som erbjuder tolkning till engelska i alla våra huvudgudstjänster.
    Sedan många år har vi i vår församling erbjudit simultantolkning till engelska i våra söndagsgudstjänster och fredagsbibelskola. Detta har varit mycket uppskattat.
    Berätta för dina vänner att de kan få tolkning till engelska i våra gudstjänster. Många av de sånger vi sjunger är också på engelska.