Välkomna till Baptistkyrkorna i Vänersborg och Lidköping!

Baptistkyrkan i Vänersborg är en liten men växande gemenskap av människor från flera länder och olika kulturer. Vi är idag människor från drygt 10 olika länder som i glädje kommer tillsammans för att dela gudstjänstgemenskap med varandra.Sedan år 2000 samarbetar Baptistkyrkan i Vänersborg med Baptistkyrkan i Lidköping med bland annat gemensam pastor och ett flertal medlemmar ifrån Vänersborg hjälper till i det arbetet. Läs mer under fliken Lidköping!

Både Baptistkyrkan i Vänersborg och Lidköping är i grunden gamla församlingar med en historia från 1867 (Vänersborg) 1894 (Lidköping) då de bildades. I mitten av 1990-talet startades Vänersborgs baptistförsamlingen om och fick sin nya och mer tydliga inriktning att vara "ett bönens hus för alla folk."


Du är också välkommen till våra samlingar! Kolla i kalendern eller kontakta oss via vår kontaktinformation!

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...